Categories
Hải Quan Tin Tức

Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt các giải pháp phòng dịch Covid-19

(HQ Online) – Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covd- 19, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị tại trụ sở cơ quan Tổng cục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống, tránh lây nhiễm dịch Covid-19. Hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nguy cơ lây nhiễm đối với người lao động tại trụ sở làm việc có thể xảy ra.

Ngay những ngày đầu khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để cụ thể hóa các nội dung theo chỉ thị của Bộ Tài chính và áp dụng các biện pháp phòng, chống, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe an toàn của người lao động, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc trang bị dụng cụ, phương tiện để phục vụ cán bộ, công chức hải quan cửa khẩu đảm bảo an toàn trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Đồng thời, để đảm bảo kịp thời phòng, chống dịch bệnh này, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công chức, nhân viên thuộc khối cơ quan tổng cục, Tổng cục Hải quan cũng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống sự lây nhiễm của dịch.

Tại trụ sở cơ quan tổng cục, Tổng cục Hải quan đã chủ động trang bị dụng cụ, phương tiện cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đã trang bị, cấp phát khẩu trang, thuốc tăng cường sức khỏe, nước súc miệng, các phương tiện sát khuẩn phòng làm việc… Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại trụ sở cơ quan Tổng cục sử dụng khẩu trang trong toàn bộ thời gian làm việc; tạm dừng chấm công bằng vân tay.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch bằng thực hiện đo nhiệt độ hàng ngày cho tất cả các cán bộ, công chức, khách liên hệ làm việc tại trụ sở cơ quan Tổng cục. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan bố trí nước sát khuẩn tay trong tất cả các thang máy, phòng họp của tòa nhà; hàng ngày đều sát khuẩn phòng họp, sàn, hành lang bằng clofamin…

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; hạn chế tham gia các hoạt động hội họp, tụ tập đông người, du lịch đến những vùng có dịch.

Để đảm bảo môi trường làm việc đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động, dự kiến ngày 21/3, Tổng cục Hải quan thực hiện phun khử khuẩn môi trường tại trụ sở cơ quan tổng cục bằng dung dịch king cleaner có thành phần bạc nano và sodium hypochlorite tại toàn bộ sảnh, hành lang, thang máy, khu vệ sinh, nhà để xe, nhà ăn của tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan và Trung tâm quản lý vận hành.

Đảo Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *