Categories
Hải Quan

QUY TRÌNH NHẬP – XUẤT ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU HÀNG CONSOL

I. Nhập hàng:

– Xe hàng tới cổng trình báo Bảo vệ.

– Bảo vệ hướng dẫn xe tới kho nhập hàng.

-Thủ kho kiểm tra chứng từ gồm: Booking của đại lý, Tờ khai Hải quan ( trường hợp xe có niêm phong Hải quan Khách hàng phải báo Hải quan Giám sát Kho trước khi cắt seal). ==> OK

– Thủ kho nhập hàng theo Booking : kiểm tra tình trạng hàng hóa, đối chiếu Shiping mark trên thùng hàng và Booking, kiểm đếm số lượng so với tờ khai hàng hóa và đo kích thước thùng hàng => Thủ kho xác nhận rõ ràng trên Booking nhập hàng ( nếu có vấn đề hư hỏng hàng hóa, sai so với khai báo thì báo ngay với Đại lý trước khi nhận hàng). Thủ kho chất xếp gọn hàng trong kho theo khu vực đã quy định sãn.

-Khách hàng mang Booking nhập hàng có c\xác nhận của Thủ Kho và tờ khai Hải quan đến Văn phòng kho làm phiếu nhập kho và làm thủ tục hải quan Giám sát kho -> gửi lại tờ khai Hải quan ( bản copy) cho Van phòng kho.

-Khách hàng nhận phiếu nhập kho ==> hoàn tất thủ tục nhập hàng.

II. Xuất hàng.

– Đại lỳ gửi thông báo xuất hàng qua email bao gồm : Booking cấp rỗng của carrier và list đóng hàng ( trước 02 ngày so với CY cut off ).

– Nhân viên chứng từ kiểm tra hàng hóa, chứng từ , tờ khai theo list xuất, lệnh kéo container ==> report cho Đại lý.

– Nhận được confirm của Đại lý Kho tiến hành lấy container rỗng, Packing list, seal hãng tàu => làm List xuất chuyển Thủ Kho đóng hàng.

– Thủ kho dựa vào list xuất sẽ kiểm tra hàng, soan hàng để sang khu vực hàng chờ xuất. Kiểm tra và chụp hình tình trạng container rỗng trước khi đóng hàng, chụp hình lúc đóng hàng vào container (tối thiểu 5 tấm), làm tally sheet trong quá trình đưa hàng vào container.

-Kiểm tra Tally sheet với list xuất trước khi seal container => ký xác nhận list xuất.

III. Chứng từ Xuất conatiner ra Cảng.

– Nhân viên chứng từ sẽ mở Tờ Khai vận chuyển dựa trên list xuất.

– Vận chuyển container ra cảng theo Booking chỉ định của Hãng tàu

– Khai packing list, VGM, thanh lý Tờ khai và vô sổ tàu bàn giao hạ bãi chờ xuất tại Cảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *